Элсэн орох бүртгэлийн цахим маягт
Сайн байна уу, та манай сургуулийн цахим бүртгэлийн хуудсанд тавтай морилно уу.
Энэхүү цахим бүртгэлийн систем нь ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДЭД зориулсан тул гэрээ сунгалт хийлгэх бол та тухайн сургуулийн бүртгэлийн албанд хандаж мэдээлэл авна уу.
Та бүртгэлийн мэдээллийг оруулахдаа үнэн зөв мэдээллийг ЗӨВХӨН КИРИЛЛ үсгээр, МОНГОЛ хэлээр оруулна уу.
Та цахим бүртгэлийг бөглөж дуусахад таны э-шуудангийн хаягаар бүртгэлийг баталгаажуулах захидал очих болно.
Бүртгэлийн цахим маягт

1. Цахим бүртгэл, сургалтын гэрээ байгуулах

Сургалтын гэрээ байгуулах эцэг эх, асран хамгаалагчийн нэрээр бүртгэл хийгдэхийг анхаарна уу. Тус гэрээг байгуулах хүний э-шуудангийн хаягаар сургалтын гэрээ болон нэхэмжлэх очих тул та нэвтрэх эрх бүхий э-шуудангийн хаяг оруулсан байх ёстойг анхаарна уу!